Infrastruktura IT dla ponad 7 000 użytkowników opracowana przez HIT
Ponad 31 000 połączeń dziennie przez telefonię IP obsługiwaną przez HIT
Ponad 170 000 wiadomości e-mail wysyłanych / otrzymywanych dziennie za pośrednictwem firmowej poczty e-mail obsługiwanej przez HIT
System śledzenia FleetHand dla ponad 1 300 użytkowników, 3 000 ciężarówek i 2 900 naczep obsługiwanych przez HIT
Ponad 42 000 zgłoszeń przetworzonych w 2019 roku przez HIT Service Desk
22 projekty rozbudowy koordynowane przez HIT w 2019 roku. Całkowita rozbudowa dla ponad 1500 stacji roboczych