TRANSPORTY SPECJALNE

  • Konsultacje przed wyborem optymalnego rodzaju transportu
  • Możliwość uzgodnienia niestandardowych tras przewozu
  • Możliwość uzgadniania warunków dostawy
  • Przygotowanie planu trasy ładunku (transport drogowy, kolejowy, wodny lub lotniczy)
  • Przygotowanie niezbędnych zezwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych
  • Organizowanie eskortów dla ładunków ponadgabarytowych lub
    ponadwagowych (cywilnych lub policyjnych)
  • Organizowanie procesów załadunku, rozładunku lub przeładunku
  • Ubezpieczenia i inne usługi prawne

Skontaktuj się z nami: oversized@hegelmann.com +370 65577362 albo +370 65577349