IMPRINT

Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
Konwaliowa 144, 42-280
Czestochowa, Poland

Tel: +48 34 3444 905
Fax: +48 34 3444 906

E-mail: info.pl@hegelmann.com
Internet: www.hegelmann.pl

Prezes Zarzadu: Fedir Yurkevych

IDS 242579685
KRS 0000391051
NIP PL 5732832688
Pracujemy zgodnie VBGL