TWOJA WIADOMOŚĆ DLA NAS


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest HEGELMANN TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Konwaliowej 144, 42-202 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391051, REGON: 242579685, NIP: 5732832688, adres e-mail: rodo@remove-this.hegelmann.pl. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu kontaktowym jest udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wykonania obowiązków związanych z zawartą umową. W przypadku niezawarcia umowy dane osobowe będą niezwłocznie usunięte.

ADRES & KONTAKT

Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
Konwaliowa 144 
PL 42-280 Częstochowa
NIP: 5732832688
KRS: 0000391051
REGON: 242579685

Biuro w Częstochowie
Kucelińska 22
42-202 Częstochowa

Biuro w Częstochowie
Jagiellońska 1
42-200 Częstochowa

Biuro w Częstochowie
Jagiellońska 67/71 
42-229 Częstochowa

Biuro w Częstochowie
Najświętszej Marii Panny 12
42-202 Częstochowa

Biuro we Wrocławiu
Michalczyka 5
53-633 Wrocław
+48 71 308 76 47 

Biuro w Katowicach
Aleja Korfantego 2
40-004 Katowice
+48 32 450 37 55

Biuro w Poznaniu (Dział spedycji)
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
+48 616 414 319
poznan@remove-this.hegelmann.com 

Biuro w Gdańsku
Śnieżna 5, 80-554 Gdańsk
+48 58 355 8041
gdansk@remove-this.hegelmann.com 


 

TEL.:  +48 34 3444 905
FAX:   +48 34 3444 906
E-Mail: info.pl@hegelmann.com
E-Mail: dispo.pl@remove-this.hegelmann.com

 

HTPL Sp. z o.o. Sp. K.
Owsiana 62, 40-780 Katowice
+48 32 450 38 88
htpl@hegelmann.com

Hegelmann Transporte Poznań Sp. z o.o.
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
+48 616 414 311
info.poznan@hegelmann.com